För mångfald
och gemenskap

#picknickfestivalen

För mångfald och gemenskap
#picknickfestivalen

Picknickfestivalen behöver nya arrangörer!

Senast uppdaterad 2016-12-06 11:20:06

Picknickfestivalen 2016 blev en succé, nu söker vi nya arrangörer som är sugna på att skapa Göteborgs finaste festival för mångfald och gemenskap. 

Att arrangera en Picknickfestival innebär att du avvarar tid utanför din vanliga sysselsättning till att planera och genomföra festivalen. Allt arbete är ideellt. Arbetet som arrangör innebär både fysiska möten och eget arbete.

Ansvarsområden


 • Ekonomi & sponsoransvarig

Ekonomi och sponsoransvarig har som uppgift att förvalta och hålla koll på föreningens pengar. Du är också den som söker intressanta sponsorer som kan komplettera föreningens syfte och ambitioner.


 • Miljö och Område (Även mat)

Du som ansvarig för Miljö och område har koll på Picknickfestivalens festivalplats; allt från tillstånd till utsmyckning, sortering och säkerhet. Du har också ansvar för de matförsäljare som kommer att finnas på plats på festivalen.

 • Funktionäransvarig/Arbetsledare

Ingen festival utan funktionärer. Som ansvarig för funktionärerna ser du till att marknadsföra möjligheten att vara funktionär, introducera dem för festivalen, schemalägga dem och arbetsleda dem under festivaldagen.


 • Programkoordinator (Bandbokare & Aktivitet)

Programkoordinatorerna kontaktar, bokar och schemalägger band på scenen och aktiviter utanför scenen.


 • Workshop/Arrangemangsansvarig

Picknickfestivalen har en vision om att verka för mångfald och gemenskap under hela året. Som Workshopansvarig har du ansvar för de workshops- och/eller arrangemang som inte äger rum den 6/6.


 • Grafisk formgivare
Som grafisk formgivare ger du Picknickfestivalen ett ansikte utåt i sociala medier, PR, programblad etc. Du kommer få stort utrymme för din egen kreativitet och ansvarar själv för att Picknickfestivalens framsida återspeglar dess innehåll.

Är du intresserad?


Skicka ett mail till info@picknickfestivalen.se med information om:

 • Vem du är och din vardagliga sysselsättning.

 • Inom vilket område du vill arbeta.

 • (Projektledning, Ekonomi, Workshop/Arrangemang, Organisation, Programkoordinering, Funktionärer, Område och miljö, PR/Marknadsföring, Kommunikatör)

 • Vad du vill åstadkomma med ditt engagemang.

 • Eventuella tidigare erfarenheter.

Picknickfestivalen välkomnar människor från alla världens hörn. Vi skapar en festival för mångfald och gemenskap där människor med olika kultur och bakgrund möts.Vem du än är, välkommen.